zo 21 mei 2017  om 9:30
Voorganger: Ds. H. Thon - Valtermond
Zondagdienst (Z)
Ouderling: W.van der Laan en S.van Dijk. Diaken: E.Smit. Koster: J. Beukema. 1e collecte: World Vision; 2e collecte: Oxfam Novib. Oppas: A. Feitsma, I. Bakker. Koffie drinken na de dienst: ja. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand: ja.

terug