zondag 19 maart 2023 om 09:30

Zondagsdienst
Voorganger(s): ds. J.T. Fortuin, Delfzijl
Ouderling(en): : A.Emmelkamp. Diaken: W.Huijzer. Koster: J.Datema. Koffie drinken na de dienst. 1e collecte: Missionair werk IBAN: NL 34 RABO 0374501505. 2e collecte: Onderhoud IBAN: NL 61 RABO 3674109085. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand.

terug