Zondag 9 mei 2021  om 10:00
Voorganger: Mevr. J. Elzinga, Groningen
Zondagsdienst (livestream)
Ouderling: Ouderling: S.van Dijk. Diaken: I.Bakker. Collecte: Solidariteistskas

terug