zondag 7 augustus 2022 om 09:30

Zomerdienst Geref.Kerk, 't Zandt
Voorganger(s): Ds. O. Doorn, Nijkerk
Ouderling(en): Ouderling: W.van der Laan. Diaken: I.Bakker. Koster: J.Beukema. Koffie drinken na de dienst. 1e collecte: Hospice de Schutse; 2e collecte: Gevangenzorg Nederland.

terug