zondag 2 april 2023 om 09:30

Palmzondag / voorbereiding H.A.
Voorganger(s): ds. B. van der Woude, Winschoten
Ouderling(en): : W.van der Laan. Diaken: H.Brondijk. Koster: J.Datema. Oppas: A. Bos, E. Alberts. KND: B. Schoonveld, A. Brondijk. 1e collecte: Wickliffe IBAN: NL 34 RABO 0374501505. 2e collecte: Diaconaal Project IBAN: NL 34 RABO 0374501505.

terug